1997. aastal asutatud Freesikoda OÜ on peamiselt automaatikaseadmete ja masinaehituse tarbeks allhankekorras komponentide valmistamisele orienteerunud ettevõte.

Keerukad ja täpsust nõudvad tooted valmistatakse kaasaegsetel programmjuhtimisega freespinkidel. Kasutada on nii automaatse kui ka manuaalse tööriistavahetusega freespingid.

Hiljuti täienes masinapark programmjuhtimisega treipinkidega, mis laiendab veelgi teostatavate tööde ulatust.

Aastal 2000 käivitatud koosteosakonnas valmivad allhankekorras ka automaatikaseadmete osakoostud ja sõlmed.

Sammu pidamine kiirelt areneva tehnoloogiasektori allhanketööde vajadustega on firma üks tähtsamaid prioriteete.